Poslovna izvrsnost 

Business Excellence

ISSN: 1846-3355

e-ISSN: 1848-9060 

UDK: 658.56

CrossRef DOI: https://doi.org/10.22598/pi-be

područje: kvaliteta i šire ekonomske teme

prvo izdanje: 2007

online od: 2007

učestalost izdanja: dva broja godišnje

indeksiranje: EconLit, ProQuest ABI/Inform, ProQuest Social Science Premium Collection, CAB Abstracts, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Hrčak - Portal of scientific journals in Croatia, RePEc

izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska / Ekonomski fakultet / Katedra za trgovinu i međunarodno poslovanje

CILJ i djelokrug časopisa

Znanstveni časopis „Poslovna izvrsnost - Business Excellence“ je osnovan 2007. godine i izlazi dva puta godišnje (u lipnju i prosincu) u izdanju Katedre za trgovinu i međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Časopis je usmjeren znanstvenicima i praktičarima koji se bave područjem kvalitete, ali i širim ekonomskim temama objedinjenima pod nazivom poslovne izvrsnosti. Objavljuje radove koji doprinose teorijskim, metodološkim i empirijskim spoznajama u kompleksnom području međunarodne ekonomije, regionalnih i nacionalnih ekonomskih politika, održivog razvoja, financijskih tržišta, poduzetništva, organizacije i menadžmenta, turizma, transporta i logistike, prodaje i marketinga. Radovi se mogu temeljiti na kvantitativnim i kvalitativnim analizama, mogu predstavljati sinteze dosadašnjih istraživanja i ukazivati na otvorena pitanja u izdvojenim područjima društvene i ekonomske prakse. Prihvaćaju se radovi različitih razina istraživanja (od pojedinačnih slučajeva do manjih ili velikih uzoraka) i različitih kontekstualnih okvira (mala, srednja i velika poduzeća, industrijski sektori, lokalna, regionalna i nacionalna gospodarstva, državna uprava, gospodarske grane, zdravstvo i obrazovanje i drugi društveno-ekonomski okviri). 

Radovi se objavljuju primarno na engleskom jeziku, te u iznimnim slučajevima na hrvatskom jeziku ukoliko specifičnost teme to opravdava. Časopis je primarno usmjeren na regiju srednje i istočne Europe (CEE) koja zbog svog dinamičnog gospodarskog razvoja predstavlja plodno tlo za provođenje brojnih istraživanja.

Koristi za autore

Časopis pruža mnoge koristi za autore poput besplatnog tiskanog i PDF primjerka broja u kojem je objavljen članak autora, te slobodan pristup cjelokupnom sadržaju časopisa što omogućuje autorima da povećaju svoju vidljivost. Časopis ne traži od autora nikakve naknade za procesiranje ili objavu članaka.

Molimo vas da proučite Instrukcije za autore za dodatne informacije o predaji članaka na razmatranje za objavu u časopisu. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.