Upute recenzentima

Prije objave u časopisu „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“, svaki pristigli rad se recenzira od strane minimalno dva neovisna recenzenta specijalizirana u području rada.

Svaki recenzent dobiva anonimni, kodirani rad i obrazac za recenziju izravno od Uredničkog odbora. Recenzent ocjenjuje rad prema uputama u recenzentskom obrascu i navodi potrebne promjene i prijedloge za unapređenje rada, predlaže kategoriju rada ili odbacivanje rada. Radovi se mogu kategorizirati kao izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni rad ili stručni rad. Popunjeni obrazac vraća se Uredničkom odboru. Temeljem dobivenih recenzija, Urednički odbor donosi konačnu odluku o objavljivanju i kategorizaciji rada.

Urednički odbor anonimno prosljeđuje autorima komentare i prijedloge recenzenata za poboljšanje rada.

Detaljne upute i obrasci za recenzije daju se recenzentima u izravnoj komunikaciji s Uredničkim odborom.

Proces recenzije anoniman je za autore i recenzente. Autori ostaju nepoznati recenzentima rada, a recenzenti ostaju nepoznati autorima rada. Također, recenzenti jednoga rada ostaju međusobno nepoznati jedni drugima.

Prije recenzije rada, recenzenti se upućuju da prouče Politiku uredništva i Politiku etičnosti.