Informacije o časopisu

Znanstveni časopis „Poslovna izvrsnost - Business Excellence“ je osnovan 2007. godine i izlazi dva puta godišnje (u lipnju i prosincu) u izdanju Katedre za trgovinu i međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Časopis je usmjeren znanstvenicima i praktičarima koji se bave područjem kvalitete i širim ekonomskim temama. Cilj časopisa jest doprinijeti razumijevanju znanstvenih spoznaja iz područja mikroekonomije i makroekonomije sa svrhom postizanja poslovne izvrsnosti. Objavljuju se radovi koji doprinose teorijskim, metodološkim i empirijskim spoznajama u kompleksnom području međunarodne ekonomije, regionalnih i nacionalnih ekonomskih politika, održivog razvoja, financijskih tržišta, poduzetništva, organizacije i menadžmenta, turizma, transporta i logistike, prodaje i marketinga. Radovi se mogu temeljiti na kvantitativnim i kvalitativnim analizama, mogu predstavljati sinteze dosadašnjih istraživanja i ukazivati na otvorena pitanja u izdvojenim područjima društvene i ekonomske prakse. Prihvaćaju se radovi različitih razina istraživanja (od pojedinačnih slučajeva do manjih ili velikih uzoraka) i različitih kontekstualnih okvira (mala, srednja i velika poduzeća, industrijski sektori, lokalna, regionalna i nacionalna gospodarstva, državna uprava, gospodarske grane, zdravstvo i obrazovanje i drugi društveno-ekonomski okviri).

Radovi se objavljuju primarno na engleskom jeziku, te u iznimnim slučajevima na hrvatskom jeziku ukoliko specifičnost teme to opravdava. Časopis je primarno usmjeren na regiju srednje i istočne Europe (CEE) koja zbog svog dinamičnog gospodarskog razvoja predstavlja plodno tlo za provođenje brojnih istraživanja.

Svi članci koji se u časopisu objavljuju podliježu anonimnom recenzentskom postupku od strane minimalno dva neovisna recenzenta. Odluku o kategorizaciji rada donosi Uredništvo na osnovu prikupljenih recenzija. Rad može biti kategorizirani kao: Izvorni znanstveni rad, Prethodno priopćenje, Pregledni rad ili Stručni rad.

Časopis „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“ indeksira se u sljedećim bazama: EconLit, ProQuest ABI/Inform, ProQuest Social Science Premium Collection, CAB Abstracts, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske, RePEc.

Radovi koji se predaju na razmatranje za objavu u časopisu Poslovna izvrsnost – Business Excellence ne smiju biti već objavljivani u drugim publikacija u istom ili sličnom obliku ili istovremeno predani na razmatranje za objavu u nekom drugom časopisu. Svi pristigli radovi prolaze provjeru autentičnosti korištenjem alata Turnitin.

Časopis ne traži nikakve naknade za procesiranje ili objavu članaka.

Sav sadržaj časopisa otvorenog je pristupa i može se koristiti u nekomercijalne svrhe. Korisnici mogu kopirati i distribuirati materijale, te nadograđivati preuzeti sadržaj uz izričito navođenje izvora.