Politika etičnosti 

pravila postupanja s neetičkim ponašanjem

izjava o etičnosti i pravila postupanja s neetičkim ponašanjem

"Poslovna izvrsnost - Business Excellence" je međunarodni znanstveni časopis u izdanju Katedre za trgovinu i međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sav sadržaj podliježe dvostrukom anonimnom recenzentskom postupku. Časopis teži publiciranju samo kvalitetnih radova i predan je promoviranju najviših etičkih standarda u izdavaštvu i održavanju znanstvenog integriteta. 

Ova izjava proizlazi iz činjenice da časopis "Poslovna izvrsnost - Business Excellence" snažno podržava akademsko poštenje i profesionalni integritet. Iz tog se razloga visoki etički standardi očekuju od svih sudionika izadavčakog procesa: autora, recenzenata i izdavača. Časopis stremi povezivanju istraživačke zajednice iz područja ekonomije i poslovne ekonimije iz Hrvatske i zemalja CEE regije.

Časopis slijedi zakonske odredbe Republike Hrvatske u pogledu autorskih i izdavačkih prava, poštujući istovremeno navedene politike o otvorenom pristupu, licenciranju i arhiviranju, kao i opće prihvaćena etička i formalna pravila o akademskom pisanju. Ova se izjava temelji na glavnim načelima Odbora za etiku objavljivanja - Committee on Publishing Ethics (COPE) prikazanima u dokumentu Guidelines on good publishing practice. Etički izdavački standardi kojima se vodi časopis "Poslovna izvrsnost - Business Excellence" navedeni su u nastavku.

Autorstvo

Autori su svi oni znanstvenici koji su dali značajan doprinos u izradi rada. Radovi trebaju uključivati puni popis autora i njihovih institucija i/ili poduzeća u kojima su zaposleni. Autorstvo treba biti ograničeno samo na one autore koji su dali značajan doprinos radu i čije se ime navodi među autorima rada, dok se ostali suradnici i kontributori  navode kao takvi. Dopisni autor odgovoran je za navođenje svih autora i koordinaciju između  autora i časopisa.

Autori su odgovorni za poštivanje autorskih prava svih uključenih dionika. To uključuje odgovarajuće navođenje autora i citiranje korištenih referenci, te  odobrenje za korištenje fotografija, grafikona, prikaza, tablica ili bilo kojeg drugog skupa podataka. Autori su dužni surađivati u procesu recenzije sa svrhom postizanja najkvalitetnijeg ishoda.

Na kraju rada, autori mogu dati priznanje drugim osobama ili organizacijama koje su doprinijele istraživanju.

Autori moraju jasno naznačiti je li financijska potpora pružena u bilo kojoj fazi pisanja rada. Potrebno je jasno navesti moguće sukobe interesa, financijske ili druge sukobe koji se mogu tumačiti kao utjecaj na ishode ili analizu istraživanja.

Autori imaju pravo na moralna i intelektualna prava u pogledu svojih rukopisa. Autori zadržavaju autorska prava nad svojim rukopisima.

Časopis Poslovna izvrsnost potiče autore da budu iskreni i pošteni u predstavljanju svojih rezultate istraživanja. Krivotvorenje, falsificiranje ili selektivna prezentacija podataka s namjerom da se recenzenti i čitatelji dovedu u zabludu je izrazito neetična praksa. Rezultati istraživanja trebaju biti pohranjeni razumno vrijeme, kako bi se omogućila njihova analiza i recenzija na zahtjev.

Plagijati

Autori trebaju pažljivo koristiti rad drugih autora u svojim istraživanjima te citirati publikacije koje su utjecale na smjer i tijek njihovog istraživanja. Reproduciranje teksta iz drugih radova bez ispravnog navođenja izvora, tj. plagijat nije prihvatljivo ponašanje. Autori trebaju izbjegavati praksu samo-plagiranja, odnosno proizvodnju mnogih radova s gotovo istim sadržajem.

Politika jedinstvenosti radova

Časopis Poslovna izvrsnost prihvaća prethodno neobjavljene radove. Slanje istog rada istovremeno u više od jednog časopisa nije prihvatljiv način ponašanja i neće se tolerirati.

Etičnost i nepristranost recenzijskog postupka

Dostavljeni radovi podliježu postupku dvostruke recenzije. Časopis Poslovna izvrsnost nastoji osigurati etički i visoko kvalitetan proces recenzije. Recenzenti ne znaju tko su autori radova koje recenziraju. Ako recenzenti postanu svjesni autora pri recenziranju rada, moraju o tome obavijestiti Urednika te odbiti ocjenjivanje takvih rukopisa. Također, recenzenti bi trebali izbjegavati bilo koji drugi sukob interesa u vezi s radom koji ocjenjuju. Sukob interesa može proizaći iz suradnje, financijske, institucionalne, osobnih ili drugih odnosa s bilo kojim poduzeća, institucija ili osoba vezanih za radove u procesu recenzije. Tijekom recenzijskog postupka, recenzenti bi trebali biti objektivni, pošteni i profesionalni. U svojim komentarima i mišljenjima, recenzenti moraju izbjegavati osobne predrasude. U svim okolnostima, recenzenti moraju poštivati povjerljivost postupka recenzije. Recenzenti trebaju objasniti i adekvatno poduprijeti svoju znanstvenu prosudbu. Konačno mišljenje zajedno sa komentarima za autora dostavlja se isključivo glavnom uredniku koji će organizirati daljnju distribuciju autorima.

Povlačenje, ispravke radova i etički prekršaji

Ako postoje greške u objavljenim radovima, svi autori moraju odmah obavijestiti uredništvo kako bi se osiguralo brzo povlačenje ili ispravka. Povlačenje rada će se objaviti ako postoji jasan dokaz neke ključne pogreške u radu (na primjer: eksperimentalne pogreške, puno pogrešnih izračunavanja, izmišljeni podaci, rad prethodno objavljen negdje drugdje bez odgovarajućeg navođenja, utvrđen plagijat, itd.). Ispravke radova (Errata) će se objaviti ako postoje manje pogreške u radu (npr podaci u jednom dijelu rada su pogrešni, postoji nenamjerna pogreška u navođenju citata, pravopisna pogreška u popisu autora, itd.).

Ako se utvrde etički prekršaji, glavni urednik će tražiti savjet od recenzenata spornog rada i uredništva za daljnje postupanje. Ako postoje čvrsti dokazi, ovo pitanje će se riješiti odgovarajućim korekcijama u tiskanom i elektroničkom obliku časopisa; odbijanjem budućih radova autora spornog rada na određeno vrijeme, te kontaktiranjem urednika u drugim časopisima, a posebno onih u kojima je objavljen rad izravno pogođenih autora. No pravne akcije u vezi autora spornih radova su u rukama onih koji zapošljavaju istraživače.

Uloga urednika u odlukama o objavljivanju

Urednici su odgovorni su za konačnu odluku o objavi i dinamici objave predanih radova. Urednici se vode politikom uredništva časopisa i ograničenjima zakonskih propisa u vezi s klevetom, kršenjem autorskih prava i plagijatima. Urednici se pri odluci o objavi vode recenzijama radova. Uredništvo treba osigurati jednako i objektivno postupanje prema autorima u procesu recenzije koji ne smije biti pod utjecajem rase autora, spola, seksualne orijentacije, vjeroispovijesti, etničkog porijekla, državljanstva ili autorove političke orijentacije. Uredništvo mora osigurati povjerljiv i objektivan proces recenzije ne otkrivajući bilo kakve informacije o priloženom rukopisu bilo kome drugom, osim odgovarajućim autorima, recenzentima, potencijalnim recenzenitma te, prema potrebi, ostalim članovima uredništva časopisa. 

Dodatne informacije

Ukoliko imate bilo kakvih dvojbi u vezi etičkih pitanja, proučite Europski etički kodeks za integritet istraživanja na: http://www.esf.org/coordinating-research/mo-fora/research-integrity.html

Izjava o etičnosti i pravila postupanja s neetičkim ponašanjem (pdf) dostupna je niže:


BE_IZJAVA O ETIČNOSTI I PRAVILA POSTUPANJA S NEETIČKIM PONAŠANJEM_2023.pdf