Politika uredništva

Replikacija i proširenje rezultata

Časopis „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“ od autora očekuje najviše standarde integriteta u istraživanju. Radovi podneseni na razmatranje za objavu u časopisu trebaju sadržavati dovoljno informacija kako bi svaki razumno kvalificirani istraživač mogao ponoviti rezultate. Časopis zahtijeva da autori podnesenih radova ustupe dodatne pojedinosti o svojim istraživanjima ako to urednik zatraži. Osim toga, tijekom postupka recenzije urednik može zatražiti dodatne informacije vezane uz rad, uključujući podatke.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Časopis „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“ predan je zaštiti intelektualnog vlasništva. Zaštita intelektualnog vlasništva je odgovornost recenzenta i urednika. Materijali koji se traže tijekom recenzentskog postupka biti će podvrgnuti postupku dvostruke anonimne recenzije kako bi se osigurala anonimnost autora. Recenzenti neće koristiti ideje autora ili pokazati drugoj neovlaštenoj osobi rukopis kojeg su zamoljeni recenzirati bez izričitog dopuštenja autora, dobivenog posredstvom urednika časopisa.

Pogrešno prikazivanje podataka

Časopis „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“ očekuje da svi podneseni radovi za razmatranje za objavu sadrže podatke koji su pošteno i ispravno prikazani u skladu s najboljim praksama objavljivanja.

Istovremeno podnošenje članka na recenziju

Politika časopisa zabranjuje da se članak koji je pod recenzijom „Poslovne izvrsnosti - Business Excellence“ istovremeno podliježe recenzentskom postupku u drugim časopisima bez prethodne rasprave i pisanog dopuštenja urednika.

Plagijarizam

Časopis „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“ zahtijeva da svi podneseni radovi za objavu budu u skladu s najvišim etičkim standardima i najboljim praksama u izdavaštvu. Od svih pisanih i istraživačkih radova očekuje se da pruže točne informacije i da na ispravan način citiraju korištene izvore literature i radove drugih autora. Također je neprihvatljivo podnositi za objavu rukopise koji su prethodno bili objavljeni u bilo kojoj publikaciji na bilo kojem jeziku.

Troškovi procesiranja članaka i podnošenja članka na objavu

Časopis „Poslovna izvrsnost – Business Excellence“ ne naplaćuje troškove procesiranja članaka. Autorima se ne naplaćuje trošak zaprimanja, recenzije i objavljivanja članaka.